دودانگه

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

دودانگه جزو یکی از طوایف ایل بختیاری است.ایل بختیاری به دو شاخه بزرگ هفت لنگ و چهارلنگ تقسیم می‌شود که طایفه دودانگه جز شاخه چهارلنگ می‌باشد.

طایفه‌های چهارلنگ بختیاریویرایش

چهارلنگویرایش

شاخه چهارلنگ شامل پنج باب می‌باشد، که عبارتند از:

محمود صالحویرایش

محمود صالح یا ممصالح، به هشت طایفه، تقسیم می‌شود:

دودانگه جز طایفه ممزایی می باشد.

ممزاییویرایش

طایفه ممزایی به تیرهای زیر تقسیم می‌شود:

منابعویرایش

  • خسروی، عبدالعلی. فرهنگ بختیاری، تهران:۱۳۶۸
  • کریمی، اصغر. سفر به دیار بختیاری، تهران:۱۳۶۸
  • تاریخ بختیاری نوشته سردار اسعد بختیاری
  • نیکزادامیرحسینی، کریم. شناخت سرزمین بختیاری، اصفهان:۱۳۵۴