دودمان برنادوت

خاندان برنادوت خاندان سلطنتی کنونی سوئد هستند که از ۱۸۱۸ میلادی بر این کشور حکومت می‌کنند. میان سالهای ۱۸۱۸ تا ۱۹۰۵، خاندان برنادوت، دودمان سلطنتی نروژ نیز بود. مؤسس این خاندان، کارل چهاردهم بود که توسط کارل سیزدهم سوئد به عنوان شاه سوئد برگزیده شد (کارل سیزدهم متعلق به خاندان هولشتاین-گوتورپ بود که امروزه از میان رفته‌اند)

خاندان برنادوت
Arms of Bernadotte.svg
کشورسوئد، نروژ
عنوان‌ها
موسسکارل چهاردهم
آخرین پادشاه
نروژ:
اسکار دوم
رئیس کنونیکارل گوستاف شانزدهم
سال تأسیس۱۸۱۰
گواهی
نروژ:
۱۹۰۵: انحلال اتحاد میان سوئد و نروژ

شاهان سوئدویرایش

شاهان نروژویرایش

منابعویرایش