دودمان دهم مصر

دودمان دهم مصر باستان جزو دوره‌ای از تاریخ مصر است که در آن این کشور بی‌ثباتی و ناآرامی را تجربه می‌کرد. این دودمان اغلب به همراه دودمان‌های هفتم، هشتم، نهم، و یازدهم زیر عنوان دوره نخست میانی طبقه‌بندی می‌شوند. دودمان‌های نهم و دهم میان تاریخ‌های تقریبی ۲۱۶۰ تا ۲۰۲۵ پیش از میلاد مسیح فرمانروایی می‌کردند.

پالت کاتب صدراعظم پادشاهی اورکااوختی در دودمان دهم، موزه لوور

فرمانروایانویرایش

در زیر نام چند تن از فرمانروایان دودمان دهم نوشته شده‌است. این پادشاهان در شهر هراکلئوپولیس فرمانروایی می‌کردند؛ شهری که در جنوب فیوم قرار دارد و مرکز بیستمین نوم مصر بوده‌است:

منابعویرایش

  • Shaw, Ian (۲۰۰۰)، The Oxford History of Ancient Egypt، Oxford University Press، ص. ۴۸۰، شابک ۰-۱۹-۸۱۵۰۳۴-۲
  • Pascal Vernus, Jean Yoyotte (۲۰۰۴)، Dictionnaire des pharaons، Librairie Académique Perrin، ص. ۱۰۸، شابک ۲۲۶۲۰۲۲۳۰۵