لودی

دودمانی در شمال هندوستان
(تغییرمسیر از دودمان لودی)

لودی نام سلسله‌ای حکمران دهلی در هند از پشتون‌تبارهای مسلمان است که از ۱۴۵۱ تا ۱۵۲۶ میلادی حکمرانی کردند. این سلسله پس از هجوم امیر تیمور به هند در سال ۸۰۱ ه‍. ق. بعد از سلسلهٔ تغلقیه روی کار آمد و با هجوم بابر از میان رفت.

Tribal and religious leaders in southern Afghanistan.jpg

پشتون‌ها

لودی‌ها از ولایت غزنه بودند که در دوران امپراتوری غزنویان توسط سلطان محمود غزنوی برای گسترش نفوس مسلمانان به شبه قارهٔ هند کوچانیده شده بودند که این سلسله مهاجرت‌ها با مرگ سلطان محمود خاتمه یافت.

اسامی امرای این سلسله چنین است:

منابعویرایش