دودمان لیو سونگ

دودمان پیشین در چین

دودمان سونگ، شناخته‌شده بهتر با نام دودمان لیو سونگ، (۴۲۰–۴۷۹؛ چینی ساده‌شده: 刘宋، چینی سنتی: 劉宋، پین‌یین: Liú Sòng؛ ویدجایلز: Liu Sung)، همچنین شناخته‌شده با نام سونگ پیشین، یا سونگ جنوبی، نخستین دودمان از چهار دودمان جنوبی در چین بود. دودمان لیو سونگ پس از دودمان جین و پیش از کی جنوبی حکومت کرد.

لیو سونگ


لیو سونگ
420–479
لیو سونگ و همسایگانش
لیو سونگ و همسایگانش
مدیریت موقت لیو سونگ
مدیریت موقت لیو سونگ
پایتختجیانکانگ
حکومتپادشاهی
Emperor 
• 420–422
امپراتور وو
• 424–453
امپراتور ون
• 453–464
امپراتور شیائووو
• 465–472
امپراتور مینگ
• 473–477
امپراتور هئوفی
• 477–479
امپراتور شون
تاریخ 
• بنیان‌گذاری
۷ ژوئیه[۱] 420
• فروپاشی
۳۱ مه[۲] 479
واحد پولسکه چینی
کش چینی
پیشین
پسین
دودمان جین (۴۲۰–۲۶۵)
کی جنوبی
امروز بخشی از

منابع

ویرایش