دوران طلایی

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

دوران طلایی یا دوره طلایی یا عصر طلایی می‌تواند به موارد زیر اشاره کند:

فیلم‌ها ویرایش

۴ عصرِ در چرخه، یا ۴ دوره داشته‌ایم: طلایی و … و مفرقی و آهن به گفتهٔ برخی استادان کهن و عصر حاضر، ما در حال حاضر در عصر آهن به سر می‌بریم، اشاره به عصر در سوره عصر در قرآن کریم. و حتی ادیان دیگر نیز وجود دارد.