دوره خیامی (انگلیسی: Khiamian) یک دورهٔ گذار در خاور نزدیک باستان بود که بین دورهٔ ناتوفی و دورهٔ نوسنگی پیش از سفال آ قرار داشت.

دوره خیامی
مکانهلال حاصل‌خیز
دوراندوران نوسنگی
تاریخ‌هاحدود ۱۰۲۰۰ – حدود ۸۸۰۰ ق.م.
محوطه شاخصالخیام
شهرهای مهمازرق، اردن، ابو مدی، موریبط
پس ازفرهنگ ناتوفی
پیش ازنوسنگی پیش‌ازسفال

باستان‌شناسان نام این دوره را بر اساس محوطه شاخص آن یعنی سکونت‌گاه الخیام که در کرانه باختری رود اردن قرار دارد، انتخاب کرده‌اند.

منابع ویرایش