نقشهٔ عراق به همراه مهمترین سایت‌هایی که در دورهٔ عبید مسکونی شده بود. (نقشه قابل کلیک است)

دورهٔ عبید (حدوداً ۶۵۰۰ تا ۳۸۰۰ پیش از میلاد)[۱] دوره‌ای پیشاتاریخی در میانرودان است. نام این دوره برگرفته از تل عبید می‌باشد که نخستین کاوش بزرگ در آن توسط هنری هال و بعدها توسط لئونارد وولی انجام گرفت.[۲]

این دوره در جنوب میانرودان نخستین دورهٔ شناخته‌شده در سطح آبرفت است هر چند که ممکن است دوره‌های قبلتر زیر سطح آبرفت وجود داشته باشد.[۳] دورهٔ عبید در جنوب مدت زیادی که از سال ۶۵۰۰ تا ۳۸۰۰ طول کشیده ادامه داشته و پس از آن جای خود را به دورهٔ اوروک داده است.[۴]

این دوره در شمال میانرودان فقط بین سده‌های ۵۳۰۰ و ۴۳۰۰ پیش از میلاد جریان دارد.[۴] دورهٔ عبید پس از دورهٔ حلف و دورهٔ انتقالی حلف-عبید بوده است. همچنین این دوره پیش از دورهٔ آخر مس‌سنگی بوده است.

منابعویرایش

  1. Carter, Robert A. and Philip, Graham Beyond the Ubaid: Transformation and Integration in the Late Prehistoric Societies of the Middle East (Studies in Ancient Oriental Civilization, Number 63) The Oriental Institute of the University of Chicago (2010) ISBN 978-1-885923-66-0 p.2, at http://oi.uchicago.edu/research/pubs/catalog/saoc/saoc63.html; "Radiometric data suggest that the whole Southern Mesopotamian Ubaid period, including Ubaid 0 and 5, is of immense duration, spanning nearly three millennia from about 6500 to 3800 B.C".
  2. Hall, Henry R. and Woolley, C. Leonard. 1927. Al-'Ubaid. Ur Excavations 1. Oxford: Oxford University Press.
  3. Adams, Robert MCC. and Wright, Henry T. 1989. 'Concluding Remarks' in Henrickson, Elizabeth and Thuesen, Ingolf (eds.) Upon This Foundation - The ’Ubaid Reconsidered. Copenhagen: Museum Tusculanum Press. pp. 451-456.
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ Carter, Robert A. and Philip, Graham. 2010. 'Deconstructing the Ubaid' in Carter, Robert A. and Philip, Graham (eds.) Beyond the Ubaid: Transformation and Integration in the Late Prehistoric Societies of the Middle East. Chicago: The Oriental Institute of the University of Chicago. p. 2.

منابع برای مطالعهٔ بیشترویرایش

  • Martin, Harriet P. (1982). "The Early Dynastic Cemetery at al-'Ubaid, a Re-Evaluation". Iraq. 44 (2): 145–185. doi:10.2307/4200161. JSTOR 4200161.
  • Moore, A. M. T. (2002). "Pottery Kiln Sites at al 'Ubaid and Eridu". Iraq. 64: 69–77. doi:10.2307/4200519. JSTOR 4200519.
  • Bogucki, Peter (1990). The Origins of Human Society. Malden, MA: Blackwell. ISBN 1-57718-112-3.
  • Charvát, Petr (2002). Mesopotamia Before History. London, New York: Routledge. ISBN 0-415-25104-4.
  • Mellaart, James (1975). The Neolithic of the Near East. New York: Scribner. ISBN 0-684-14483-2.
  • Nissen, Hans J. (1990). The Early History of the Ancient Near East, 9000–2000 B.C. Chicago: University of Chicago Press. ISBN 0-226-58658-8.

پیوند به بیرونویرایش