دوره مهاجرت‌ها

دوره مهاجرت‌ها که به هجوم بربرها نیز شهرت دارد دوره‌ای از مهاجرت بشر است که میان ۳۰۰ تا ۷۰۰ سال پس از میلاد در اروپا رخ داده‌است.[۱] این دوره از قرون باستان تا اوایل قرون وسطی بوده‌است.این دوره تأثیر عمیقی بر هر دو امپراتوری روم گذاشت.مهاجرت‌ها در این دوره شامل مهاجرت هون‌ها، گوت‌ها، وندال‌ها، آوارها، بلغارها، آلان‌ها، سوئبی‌ها، فریسی‌ها، فرانک‌ها و سایر اقوام ژرمن و اسلاو بوده‌است.

نقشه مهاجرت‌ها در میان قرون پنجم تا دوم پیش از میلاد.

این مهاجرت‌ها در دوره‌های بعدی نیز البته در بخش‌هایی نه به شدت ادامه یافت که می‌توان از آن جمله به فتوحات مسلمانان، ظهور امپراتوری عثمانی و همچنین توسط وایکینگ‌ها، مجارها، مسلمانان اندلس، ترک‌ها و تهاجم مغول‌ها که باعث تأثیر ماندگاری بر شمال آفریقا، شبه جزیره ایبری، آناتولی و اروپای شرقی و مرکزی شد اشاره داشت.

منابعویرایش

  1. Precise dates given may vary; often cited is 410, the sack of Rome by Alaric I and 751, the accession of Pippin the Short and the establishment of the Carolingian dynasty.