باز کردن منو اصلی

دوره نهم مجلس شورای ملی در ۲۴ اسفند ۱۳۱۱ (۱۸ ذی القعده ۱۳۵۱ ه.ق.) بازگشایی شد و در ۲۴ فروردین ۱۳۱۴ (۱۰ محرم ۱۳۵۴ ه.ق.) به پایان رسید. نخستین جلسه علنی این دوره در ۲۴ فروردین ۱۳۱۲ برگزار شد.

ریاست مجلس نهم در دست عدل الملک بود. ۱۳۵ نماینده به مجلس راه یافتند که سه نفر از آن‌ها در طی دورهٔ نهم، سلب مصونیت شدند.

رخدادهای مهمویرایش

منابعویرایش