دوره نهم مجلس شورای ملی

دوره نهم مجلس شورای ملی در ۲۴ اسفند ۱۳۱۱ (۱۸ ذی القعده ۱۳۵۱ ه.ق.) بازگشایی شد و در ۲۴ فروردین ۱۳۱۴ (۱۰ محرم ۱۳۵۴ ه.ق.) به پایان رسید. نخستین جلسه علنی این دوره در ۲۴ فروردین ۱۳۱۲ برگزار شد.

ریاست مجلس نهم در دست عدل الملک بود. ۱۳۵ نماینده به مجلس راه یافتند که سه نفر از آن‌ها در طی دورهٔ نهم، سلب مصونیت شدند.

رخدادهای مهم

منابع

  • «آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران (دوره نهم ـ ۲۴ اسفند ۱۳۱۱ تا ۲۴ فروردین ۱۳۱۴ شمسی)». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. دریافت‌شده در ۱۲ بهمن ۱۳۹۵.
  • «دوره نهم مجلس شورای ملی». کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. دریافت‌شده در ۱۲ بهمن ۱۳۹۵.