دوره چهارم مجلس شورای ملی

چهارمین مجلس شورای ملی پس از ۵ سال و هفت ماه و هشت روز وقفه در ۱ تیر ۱۳۰۰ خورشیدی مطابق با ۱۵ شوال ۱۳۳۹ قمری توسط احمدشاه قاجار گشایش یافت و در ۳۰ خرداد ۱۳۰۲ (۷ ذیقعده ۱۳۴۱) پایان یافت.

منابعویرایش