دوست‌محمد (نگارگر)

یکی از نگارگران برجستهٔ دربار صفوی

دوست‌محمد، نگارگر دربار صفوی و یکی از برجسته‌ترین نگارگران ایرانی سدهٔ ۱۶ میلادی بود. از آثار برجستهٔ باقی‌مانده از وی می‌توان به صفحات متعددی از شاهنامه طهماسبی و «مجموعهٔ مرقع بهرام میرزا» در موزهٔ کاخ توپ‌قاپی اشاره کرد.[۱]

داستان هفتواد و سرگذشت آن کرم که در میان سیب بود، از شاهنامه طهماسبی.
موزه آقاخان.

نگارخانه ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

پانویس ویرایش

  1. Master the art of art. - M., 1965. - T. 1.