دوقطبی الکتریکی

Dipole.jpg

دوقطبی الکتریکی (به انگلیسی: Dipole) جدایش بارهای الکتریکی است. ساده‌ترین حالت آن را می‌توان ترکیبی از بار مثبت و بار منفی با اندازه یکسان و فاصله مشخص در نظر گرفت. اگر فاصلهٔ دوباررا از هم 2a (دوبرابرفاصلهٔ هربار تا مرکز پاره خطّ واصل) و فاصلهٔ یک نقطه روی عمود منصّف پاره خطّ واصل دو بار تا مرکز همین پاره خط را r بدانیم،میدان الکتریکی برآیند در این نقطه از رابطه E=2ak|q|/r^2 قابل محاسبه خواهد بود. حال اگر دوقطبی در یک میدان الکتریکی دیگر قرار بگیرد نسبت به آن میدان تغییر زاویه می‌دهد. می دانیم که حرکت بار ساکن باعث تغییر در میدان الکتریکی شده و تولید میدان مغناطیسی می‌کند. این میدان مرکّب را میدان الکترو مغناطیسی گویند. نظیر این اتّفاق در آنتن‌های رادیووتلویزیون می افتد .

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش