دولت اسلامی افغانستان

دولت اسلامی افغانستان[۱] نام رسمی کشور افغانستان پس از تحویلی دولت چپگرا بود. رئیس جمهور برهان‌الدین ربانی از اواسط سال ۱۹۹۲ ریاست کشور را بر عهده داشت. پس از تصرف کشور توسط طالبان در سال ۱۹۹۶، نام آن به امارت اسلامی افغانستان تغییر یافت. پس از روی کار آمدن طالبان پشتون ، دولتمردان اسلامی برای بازپس‌گیری قدرت، در شمال این کشور، جبههٔ متحدی را که به ائتلاف شمال شهرت داشت، تشکیل دادند.
با وجود بودن قدرت در دست طالبان، دولت اسلامی تا سال ۲۰۰۱ میلادی و تا قبل از تشکیل دولت موقت و جمهوری اسلامی، در سازمان ملل نماینده داشت.

دولت اسلامی افغانستان
۱۹۹۲۲۰۰۱
پرچم
پرچم
Emblem of Afghanistan (1992-1996).svg
نشان ملی
پایتختکابل
(۱۹۹۲–۱۹۹۶)
شمال افغانستان
(۱۹۹۶–۲۰۰۱)
زبان(های) رایجفارسی، پشتو
دین(ها)
اسلام سنی
حکومتجمهوری اسلامی
رئیس‌جمهور 
• ۱۹۹۲
صبغت‌الله مجددی
• ۱۹۹۲–۲۰۰۱
برهان‌الدین ربانی
دوره تاریخیافعانستان
• بنیان‌گذاری
۱۹۹۲
۲۰۰۱
واحد پولافغانی
پیشین
پسین
جمهوری دموکراتیک افغانستان
امارت اسلامی افغانستان
دولت موقت افغانستان
تاریخ افغانستان
"Interior of the palace of Shauh Shujah Ool Moolk, Late King of Cabul"
مرتبط:
آریانا · خراسان
خلاصهٔ تاریخ افغانستان
عصر سنگ در مناطق شمالی هندوکش (صدهزار تا چهارهزار سال پیش از میلاد)
عصر برنز و فرهنگ نیا-ایلامی در نیمروز (۱۸۰۰-۳۳۰۰ پ.م.)
عصر برنز و تمدن دره سند در مُندیگک قندهار (۱۸۰۰-۳۲۰۰ پ.م.)
عصر برنز و تمدن آمودریا در شمال افغانستان (۱۸۰۰–۲۱۰۰ پ.م.)
عصر برنز جدید و عصر آهن و ورود اقوام ایرانی‌تبار (۷۰۰-۱۷۰۰ پ.م.)
مادها (۷۲۸-۵۵۰ پ.م.)
هخامنشیان (۵۵۰–۳۳۰ پ.م.)
سلوکیان (۳۳۰-۱۵۰ پ.م.)
مائوریا (۳۰۵-۱۸۰ پ.م.)
دولت یونانی باختر (۲۵۶-۱۲۵ پ.م.)
دولت یونانی هند (۱۸۰-۱۳۰ پ.م.)
اشکانیان (۱۶۰ پ.م.-۲۲۵ م.)
هندوسکاها (سکاها) (۲۰-۹۰ پ.م.)
پادشاهی سورن/پَهلَوها (۲۰ پ.م.-۷۵ میلادی)
کوشانیان (۱۳۵ پ.م.-۲۴۸ م.)
ساسانیان (۲۳۰–۵۶۵ م.)
ساسانیان کوشانی (۲۴۸–۴۱۰)
کیداریان (۳۲۰–۴۶۵)
هپتالیان (۴۱۰–۵۵۷)
کابل‌شاهان (۵۶۵–۸۷۹)
خلفای راشدین (۶۴۲–۶۴۱ میلادی)
امویان (۶۶۱–۷۵۰)
عباسیان (۷۵۰–۸۲۱)
طاهریان (۸۲۱–۸۷۳)
صفاریان (۸۶۳–۹۰۰))
سامانیان (۸۷۵–۹۹۹)
غزنویان (۹۶۳–۱۱۸۷)
سلجوقیان (۱۰۳۷–۱۱۹۴)
غوریان (۱۱۴۹–۱۲۱۲)
خوارزمشاهیان (۱۰۷۷–۱۲۳۱)
ایلخانان (۱۲۵۸–۱۳۵۳)
کرتیان (۱۲۴۵–۱۳۸۱)
چغتائیان (۱۳۳۰-۱۳۸۱)
تیموریان (۱۳۷۰–۱۵۰۶)
گورکانیان (۱۵۰۱–۱۷۳۸)
صفویان (۱۵۱۰–۱۷۰۹)
هوتکیان (۱۷۰۹–۱۷۳۸)
افشاریان (۱۷۳۸–۱۷۴۷)

کتاب ویکی‌پدیا کتاب · رده رده:تاریخ افغانستان · درگاه درگاه

منابع

  1. Directorate of Intelligence (2001). "CIA -- The World Factbook -- Afghanistan" (mirror). Retrieved 2012-06-06. note - the self-proclaimed Taliban government refers to the country as Islamic Emirate of Afghanistan