باز کردن منو اصلی

دولت (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی

دولت ممکن است در یکی از این معانی استفاده شود:

  • دولت به معنی جمعیتی از افراد که دارای قلمرو سرزمینی مشخص، حکومت و حاکمیت هستند
  • هیأت دولت یا هیأت وزیران یا کابینه که اداره قوه مجریه یک حکومت را در دست دارند.