دوک‌نشین بزرگ مسکو

دوک‌نشین بزرگ مسکو یک شاهزاده‌نشین روس در اواخر قرون وسطی بود که مرکز آن شهر مسکو و دولت قبل از روسیه تزاری بود.

دوک نشین بزرگ مسکو

Великое Княжество Московское
Velikoye Knyazhestvo Moskovskoye
شاهزاده نشین بزرگ فنلاند
۱۲۸۳–۱۵۴۷
پرچم شاهزاده نشین بزرگ فنلاند
پرچم
توسعه اراضی بین ۱۳۹۰ و ۱۵۳۰
توسعه اراضی بین ۱۳۹۰ و ۱۵۳۰
وضعیتشاخه ای از اردوی زرین تا ۱۴۸۰
پایتختمسکو
زبان(های) رایجاسلاوی شرقی باستان
دین(ها)
ارتدکس روسی
حکومتپادشاهی مطلقه
دوک بزرگ 
• ۱۲۸۳–۱۳۰۳
دنیل (اولین)
• ۱۴۶۲–۱۵۰۵
ایوان سوم (بزرگ)
• ۱۵۰۵–۱۵۳۳
واسیلی سوم
boyar 
تاریخ 
• بنیان‌گذاری
۱۲۸۳
۲۲ اکتبر ۱۵۴۷
واحد پولروبل
پیشین
پسین
ولادیمیر-سوزدال
جمهوری نووگرود
دوک نشین بزرگ تور
شاهزاده نشین ریازان
روسیه تزاری

منابعویرایش