دوک‌نشین بزرگ مسکو

دوک‌نشین بزرگ مسکو یک شاهزاده‌نشین یا امیر نشین روس در اواخر قرون وسطی بود که مرکز آن شهر مسکو قبل از دوران روسیه تزاری بود.این امیرنشین در نهایت به امپراتوری روسیه در اوایل دوره مدرن تبدیل شد. امرای مسکو از نوادگان شاهزاده دانیل بودند که در تاریخ نگاری مدرن از آنان به عنوان دانیلوویچی شاخه ای از سلسله روریک ها یاد می شود.دولت مسکووی از نظر فرهنگی تحت تأثیر عناصر فرهنگی اسلاوی و بیزانسی بود.

دوک نشین بزرگ مسکو

Великое Княжество Московское
Velikoye Knyazhestvo Moskovskoye
شاهزاده نشین بزرگ فنلاند
۱۲۸۳–۱۵۴۷
پرچم شاهزاده نشین بزرگ فنلاند
پرچم
توسعه اراضی بین ۱۳۹۰ و ۱۵۳۰
توسعه اراضی بین ۱۳۹۰ و ۱۵۳۰
وضعیتشاخه ای از اردوی زرین تا ۱۴۸۰
پایتختمسکو
زبان(های) رایجاسلاوی شرقی باستان
دین(ها)
ارتدکس روسی
حکومتپادشاهی مطلقه
دوک بزرگ 
• ۱۲۸۳–۱۳۰۳
دنیل (اولین)
• ۱۴۶۲–۱۵۰۵
ایوان سوم (بزرگ)
• ۱۵۰۵–۱۵۳۳
واسیلی سوم
boyar 
تاریخ 
• بنیان‌گذاری
۱۲۸۳
۲۲ اکتبر ۱۵۴۷
واحد پولروبل
پیشین
پسین
ولادیمیر-سوزدال
جمهوری نووگرود
دوک نشین بزرگ تور
شاهزاده نشین ریازان
روسیه تزاری

هنگامی که مغول ها به سرزمین های روس کیف در قرن سیزدهم حمله کردند ، مسکو هنوز یک شهر کوچک در قلمرو ولادیمیر-سوزدال بود.اگرچه مغول ها مسکو را در زمستان 1238 سوزاندند و در سال 1293 آن را غارت کردند، مکان دورافتاده و جنگلی آن تا حدی امنیت را از یورش و اشغال مغول ها فراهم می کرد، در همین حال تعدادی از رودخانه ها دسترسی به دریای بالتیک و سیاه و منطقه قفقاز را ایجاد می کردند.

از این رو مسکووی ها، سوزدالی ها و سایر ساکنان توانستند سنت های اسلاوی وآیین های خود را تا حد زیادی تحت یوغ تاتار هاحفظ کنند.در ابتدا، مسکووی یک ایالت تابع اردوی زرین بود و به خان های مغول خراج می داد.

ایوان سوم ("بزرگ") در طول سلطنت 43 ساله خود، دولت را بیشتر مستحکم کرد و علیه قدرت اصلی رقیب باقی مانده خود، دوک نشین بزرگ لیتوانی مبارزه کرد و تا سال 1503، قلمرو قلمرو خود را سه برابر کرد. جانشین ایوان، واسیلی سوم نیز از موفقیت نظامی برخوردار بود و اسمولنسک را در سال 1512 از لیتوانی به دست آورد و مرزهای مسکووی را تا دنیپر پیش برد. پسر واسیلی، ایوان چهارم ("مخوف") در سال 1547 تاجگذاری کرد.

منابع ویرایش