دوک‌نشین نرماندی

(تغییرمسیر از دوک‌نشین نورماندی)

دوک‌نشین نرماندی یا نورماندی از پیمان-سینت-کلر-سور-اپت بین شارل سوم پادشاه فرانک باختری با رهبر وایکینگ رولو شکل گرفت. دوک‌نشین نام خود را از ساکنان آن یعنی نورمن‌ها، نامگذاری کرد.

دوک‌نشین نورماندی

Duchy of Normandy
Duché de Normandie
Ducatus Normanniae
Normandy
۹۱۱–۱۴۶۹
پرچم Normandy
پرچم
نشان ملی Normandy
نشان ملی
مرزهای تاریخی نورماندی در شمال‌غربی فرانسه امروزی و جزایر مانش
مرزهای تاریخی نورماندی در شمال‌غربی فرانسه امروزی و جزایر مانش
پایتختروآن
زبان(های) رایجلاتین
زبان نورمان
دین(ها)
کاتولیک رومی
حکومتدوک‌نشین
دوک نورماندی 
• ۹۱۱–۹۲۷
رولو (نخستین)
• ۱۰۳۵–۱۰۸۷
ویلیام فاتح
• ۱۱۴۴–۱۱۵۰
جفری پلانتاژنه
• ۱۱۹۹–۱۲۱۶ (۱۲۰۴)
جان، پادشاه انگلستان (واپسین)
دوره تاریخیقرون وسطی
• پیمان سنت کلیر سور اپته
۹۱۱
۱۰۶۶–۱۰۷۱
• توسط آنژو فتح شد.
۱۱۴۴
۱۲۵۹
۱۳۳۷–۱۴۵۳
• جزو متصرفات فرانسه شد.
۱۴۶۹
• تقسیم به دپارتمان‌ها
۱۷۹۰
پیشین
پسین
فرانسه در قرون وسطی
فرانسه در قرون وسطی
جرزی
گرنزی

از سال ۱۰۶۶ تا ۱۲۰۴، در نتیجه حمله نورمن‌ها به انگلستان، دوک های نرماندی معمولا پادشاهان انگلیس نیز میشدند، تنها استثناها، دوک های روبر کورتوز (۱۰۸۷-۱۱۰۶)، جفری پلانتاژنه (۱۱۴۴-۱۱۵۰)، و هنری دوم (۱۱۵۰-۱۱۵۲)، که در سال ۱۱۵۴ پادشاه انگلستان شد.

در سال ۱۲۰۲، فیلیپ دوم، پادشاه فرانسه در تهاجم فرانسه به نورماندی (۱۲۰۲-۱۲۰۴)، دوک‌نشین نرماندی را تصرف و آز آن خود کرد. این منطقه تا زمان معاهده پاریس (۱۲۵۹)، هنگامی که پادشاه انگلستان ادعای خود را بجز جزایر مانش واگذار کرد، به این معنا است که بایلیویکس گرنزی و جرزی و وابستگی های آنها(از جمله جزیره سارک).

در پادشاهی فرانسه، دوک نشینی گهگاهی به عنوان اپاناژی جدا می شد که توسط یکی از اعضای خانواده سلطنتی اداره می شد. با این حال، پس از سال ۱۴۶۹، برای همیشه به قلمروی سلطنتی متحد شد، اگرچه این عنوان گهگاه به عنوان افتخاری به اعضای جوان خانواده سلطنتی اعطا می شد. آخرین دوک فرانسوی نرماندی به این معنا لوئی هفدهم، دوک از ۱۷۸۵ تا ۱۷۹۲ بود.

منابع

ویرایش