دوک‌نشین ساوی

(تغییرمسیر از دوک نشین ساوی)

دوک‌نشین ساوی از سال ۱۴۱۶ تا ۱۸۶۰ میلادی ایالتی در اروپای غربی بود.

دوک‌نشین ساوی

Ducatus Sabaudiae (لاتین)
Duché de Savoie (فرانسوی)
Ducato di Savouè (آرپیتانی)
Ducato di Savoia (ایتالیایی)
Ducà 'd Savòja (پیدمونتی)
ساوی
۱۴۱۶–۱۷۹۲
۱۸۱۴–۱۸۴۷
پرچم ساوی
پرچم
نشان ساوی
نشان
وسعت دوک نشین ساوی در سال ۱۷۰۰ میلادی.
وسعت دوک نشین ساوی در سال ۱۷۰۰ میلادی.
پایتختشامبری (۱۴۱۶–۱۵۶۲)
تورین (۱۵۶۲–۱۸۴۷)
زبان(های) رایجفرانسوی، ایتالیایی، لاتین، پیدمونتی، آرپیتانی، اکسیتانی
دین(ها)
کاتولیک
حکومتدوک نشین
دوک 
• ۱۴۱۶–۱۴۴۰
آدانوس هشتم
• ۱۸۳۱–۱۸۴۷
چارلز آلبرت
دوره تاریخیعصر مدرن
• بنیان‌گذاری
۱۴۱۶
• فروپاشی
۱۸۴۷
پیشین
پسین
County of Savoy
جمهوری اول فرانسه
پادشاهی ساردنی

پانویس ویرایش