دو صحرانوردی یکی از انواع دو استقامت در رشتۀ ورزشی دو و میدانی است که در فضای آزاد و بر روی عوارض طبیعی زمین برگزار می‌شود. مسابقات دو صحرانوردی معمولاً در مسافت‌های ۴ تا ۱۲ کیلومتری برگزار می‌شود و مسیر آن معمولاً شامل علف‌زار و زمین‌های خاکی با عبور از درختزارها و دشت‌های باز و تپه‌های با شیب ملایم می‌شود.

مسابقهٔ دو صحرانوردی در لایپزیگ آلمان، سال ۱۹۵۲

مهمترین مسابقۀ این رشتۀ ورزشی، قهرمانی دو صحرانوردی جهان است که از سال ۱۹۷۳، هر سال توسط اتحادیه بین‌المللی فدراسیون‌های دو و میدانی برگزار می‌شود.

منابع ویرایش