دو هویی گوجوسان

پادشاه دو هویی چهاردهمین پادشاه گیجا چوسان بود. او از ۷۷۸ قبل از میلاد تا ۷۷۶ قبل از میلاد سلطنت کرد. نام واقعی او جیک (هانگول: 직، هانجا: 職) بود. بعد از او مونیول به سلطنت رسید.

دو هویی گوجوسان
هانگول
هانجا
Revised RomanizationDohoe Wang
McCune–ReischauerTohoe Wang

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

دو هویی
گیجا چوسان
  مرگ: ۷۷۶ سال قبل از میلاد
دوران سلطنت
بعد ازسئونگ دئوک
پادشاه گیجا چوسان۷۷۸ قبل از میلاد -۷۷۶ قبل از میلاد
قبل ازمونیول