«دیباچهٔ کلّی» نخستین بخش از حکایت‌های کنتربری جفری چاسر است.

داستان منظوم
دیباچهٔ کلّی
زبانانگلیسی میانه
از کتابحکایت‌های کنتربری
پدیدآورندهجفری چاسر
سال آفرینشاواخرِ سده ۱۴ (میلادی)

منابع ویرایش