در فرهنگ عامه یهودی، دیبوک (به ییدیش: דיבוק) روحی است نحس یا مخرب که جایگزین روح یک شخص مرده می‌شود. کلمه «دیبوک» از کلمه عبری דיבוק، به معنی وابستگی مشتق شده‌است. دیبوک خودش را به بدن شخص زنده متصل می‌کند و در جسم او ساکن می‌شود. بر اساس این باور، روح در قالب دیبوک، فرصت دیگری برای انجام عملی که در طول عمر خودش قادر به انجام آن نبوده بدست می‌آورد. ظاهراً دیبوک پس از رسیدن به هدف خود جسم میزبان را ترک می‌کند.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش