باز کردن منو اصلی

دیجیتایز (Digitizer)، دستگاهی است که خطوط تصویر پیوسته را به کدهای دیجیتال تبدیل می‌کند. از این وسیله بیشتر برای انتقال نقشه‌های و شکل‌ها به رایانه استفاده می‌شود. دیجیتایزر یک سطح مستطیلی دارد که با اجزای الکترونیکی پوشیده شده است و پس از قرار دادن نقشه روی آن، می‌توان نقاط مختلف نقشه را نشانه گذاری و نقشه را وارد رایانه کرد.دیجیتایزر یک ورودی است

دیجیتایزر از یک قلم نوری و یک صفحه گرافیکی تشکیل شده است. با کشیدن قلم بر روی صفحه یک تصویر دیجیتالی بر روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود.

جستارهای وابستهویرایش