باز کردن منو اصلی

دیْلَم در معانی زیر به کار می‌رود:

جاها و کسانویرایش

ابزارویرایش

  • دیلم در فارسی نام اهرم بزرگ و درازی از آهن یا فولاد است.