دیموس (یونانی باستان: Δεῖμος) در اساطیر یونان، تعبیر انسانگونه ی وحشت بود. او همسر ترپسیکور موز هنر بود. زندگی آن‌ها دو بار توسط آپولو به هم ریخت.آن‌ها دو فرزند به نام‌های هلن و آرسینوس داشتند.

اسطوره شناسی ویرایش

دیموس فرزند آرس و آفرودیت بود. او برادر دوقلوی فبوس بود. قمر دیموس مریخ به نام آن نامگذاری شده‌است.

منابع ویرایش