دینَگ همسر یزدگرد دوم شاهنشاه ساسانی و مادر هرمز سوم ، پیروز سوم و بلاش یکم (سلطنت: ۴۵۷-۴۵۹ میلادی) پادشاه ایران از دودمان ساسانیان بود.ملکه دینگ زنی بسیار قدرتمند و بانفوذ بود و به هنگام پادشاهی کوتاه هرمز تا هنگام مرگ فرمانروای پایتخت بود و در عمل حکمران ساسانی بود.[۱]یزدگرد دوم در سنوات آخر سلطنتش به سختی گرفتار جنگ کیداریان بود و در سال ۴۴۷ میلادی به مرگ طبیعی فوت شد. پسر ارشدش هرمز سوم که با لقب پادشاهی در سگستان حکومت داشت، به تخت نشست اما برادر کوچک او پیروز ادعای سلطنت داشت و با سپاهی که از نواحی شرقی آورده بود به هرمز که در ری اقامت داشت حمله برد.

دینگ
دینگ
ملکه ملکه ها
سلطنت۴۵۷ - ۴۵۹
تاج‌گذاری۴۵۷
پیشینیزدگرد دوم
جانشینهرمز سوم
شریک سلطنتهرمز سوم
شهبانو امپراتوری ساسانی
سلطنت۴۴۰ - ۴۵۷
تاج‌گذاری۴۴۰
هم‌نشینیزدگرد دوم
فرزند(ها)هرمز سوم
پیروز یکم
بلاش
زریر
خاندانشاهنشاهی ساسانی
دین و مذهبمزدیسنا

در مدت جنگ این دو شاهزاده مادرشان دینگ در تیسفون سلطنت می‌کرد اکنون مهری موجوداست که صورت این ملکه با اسم و لقبش بانبشنان بانیش (ملکهٔ ملکه‌ها) به حروف پهلوی در آن کنده شده‌است. این بانو تاجی بر سر دارد که برفراز آن گیسوانش به‌شکل گویی با نوار کوچکی بسته شده‌است. گوشواره‌ای که دارای سه مروارید است در گوش و گلوبند مرواریدی در گردنش دیده می‌شود و گیسوان مجعدش به چندین رشته بافته و فروافتاده‌است.[۲]

پانویسویرایش

  1. تورج دریایی، شاهنشاهی ساسانی، برگردان مرتضی ثاقب‌فر، نشر ققنوس، چاپ یکم،۱۳۸۳. شابک ‎۹۶۴-۳۱۱-۴۳۶-۸، ص۴۰.
  2. کریستن سن، ص ۳۱۲

منابعویرایش

کریستین سن، آرتور. ایران در زمان ساسانیان، ترجمهٔ رشید یاسمی. چاپ پنجم. تهران: انتشارات امیرکبیر ۱۳۶۷