دیواره سلول گیاهی

دیواره سلول گیاهی ساختمانی چند لایه از جنس پلی‌ساکارید‌ها و پروتئین‌ها دارد. پلی‌ساکاریدها شامل سلولز (پلیمری از گلوکز)، ترکیبات پکتیکی (پلیمری از گالاکتورونیک‌اسید) و همی‌سلولز (پلیمری شامل انواع قندها مانند گزیلوز، آرابینوز و مانوز) می‌باشند.

لایه‌های دیواره سلولیویرایش

تیغه میانی: آخرین لایه است. یک لایه مشترک منفذ دار بین دو سلول در همهٔ بافت‌های گیاهی است که به صورت وزیکول‌هایی در هنگام سیتوکینز توسط دستگاه گلژی ساخته شده است. تیغه میانی قدیمی‌ترین دیواره است و نسبت به غشای سلول از سایر دیواره‌ها دورتر است؛ و همچنین از جنس پکتیکی و پروتئینی می‌باشد.

دیواره اولیه: پس از تیغه میانی قرار داشته و شامل چوب‌بست‌هایی از جنس میکروفیبریل‌های سلولزی است که در توده‌ای ژل مانند از جنس ترکیبات پکتیکی، همی‌سلولز و گلیکوپروتئین قرار دارد.

دیواره ثانویه: این لایه پس از رشد سلولی ساخته می‌شود و ساختمانی مستحکم از جنس ترکیبات سلولزی، همی‌سلولز و لیگنین دارد.

لان: دیواره سلولی در بعضی نقاط نازک‌تر می‌شود که محل مبادله ی مواد می باشد و به آن قسمت لان گفته می‌شود.

پلاسمودسم : برخی بخش ها در دیواره ی اسکلتی بین دو سلول مجاور سوراخ است به طوریکه سیتوپلاسم یک سلول به سلول کناری جریان میابد؛ به این جریان سیتوپلاسم پلاسمودسم می گویند.

منابعویرایش

  • کشت بافت گیاهی ترجمه آرش فروتن، ریحانه وادی دار