دیوار چهارم

چند تن از شخصیت‌های بازی فاینال فانتزی ۵ در حال رقص می‌گویند: "تویی که جلوی تلویزیونی، تو هم"

دیوار چهارم در هنر اصطلاحاً به دیوار نامرئی گفته می‌شود که بین هنرپیشگان و تماشاگران وجود دارد.

شکستن دیوار چهارمویرایش

هنگامی که هنرمندان روی صحنه، از خود حرکتی نشان دهند که به منزله درک آنان از «حضور تماشاگران» باشد، اصطلاحاً دیوار چهارم شکسته شده است. شکستن دیوار چهارم می‌تواند بخشی از فیلم‌نامه هم باشد، مثلاً به این شکل که بازیگران در حین نمایش متوجه شوند که در یک «نمایش» یا توطئه اسیر هستند و سعی در کمک گرفتن از تماشاگران کنند.

چند نمونه‌ها از شکسته شدن دیوار چهارمویرایش

بله