دیوان اشراف

دیوان اشراف تکمیل‌کننده کار دیوان استیفا بود. اگر کار دیوان استیفا را جمع‌آوری مالیات بدانیم، می‌توانیم کار دیوان اشراف را محاسبه و نظارت بر گزارش‌های مالی بدانیم. مأموران این دیوان را مشرف و رئیس دیوان را مشرف کل می‌نامیدند. وظیفه کارگزارن این دیوان بازرسی مالی ایالات مختلف بود.[۱]

پانویسویرایش

  1. کلونز، کارلا. دیوان‌سالاری در عهد سلجوقیان. صص. ص۲۶.

منابعویرایش

  • کلونز، کارلا (۱۳۶۳). دیوان‌سالاری در عهد سلجوقیان. تهران: امیرکبیر.