دیوان حافظ: قرائت‌گزینی انتقادی

دیوان حافظ: قرائت‌گزینی انتقادی[۱] به‌اهتمام بهاءالدین خرمشاهی و هاشم جاوید یکی از تصحیح‌های برتر دیوان حافظ است.

دیوان حافظ: قرائت‌گزینی انتقادی
نویسنده(ها)حافظ
کشورتهران
ناشرفرزان روز
تاریخ نشر
۱۳۷۸

نقد ویرایش

علیرضا خلیل‌پور و رضا ضیاء به نقد این اثر پرداخته‌اند.[۲][۳]

منابع ویرایش

  1. دیوان حافظ: قرائت گزینی انتقادی. به کوشش هاشم جاوید، بهاء الدین خرمشاهی. فرزان روز. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۳۲۱-۳۱۲-۱.
  2. «نگاهی به دیوان حافظ ، تصحیح هاشم جاوید و بهاءالدین خرمشاهی» (PDF).
  3. «در حاشیه دیوان حافظ خرمشاهی و جاوید» (PDF).