دیوان حافظ: قرائت‌گزینی انتقادی

دیوان حافظ: قرائت‌گزینی انتقادی به‌اهتمام بهاءالدین خرمشاهی و هاشم جاوید یکی از تصحیح‌های برتر دیوان حافظ است.

دیوان حافظ: قرائت‌گزینی انتقادی
نویسنده(ها)حافظ
کشورتهران
ناشرفرزان روز
تاریخ نشر
۱۳۷۸

نقدویرایش

علیرضا خلیل‌پور و رضا ضیاء به نقد این اثر پرداخته‌اند.[۱][۲]

منابعویرایش

  1. «نگاهی به دیوان حافظ ، تصحیح هاشم جاوید و بهاءالدین خرمشاهی» (PDF).
  2. «در حاشیه دیوان حافظ خرمشاهی و جاوید» (PDF).