دیوسلطان روملو

سیاست‌مدار ایرانی

دیوسلطان روملو از امرای قزلباش طایفه روملو در زمان شاه اسماعیل یکم و شاه تهماسب یکم بود. وی در جنگ‌های متعددی علیه قبیله استاجلو امیر لشکر بود. در سال ۱۵۲۶ میلادی هنگام حضور شاه طهماسب در سلطانیه به دستور دیوسلطان روملو در یک شبیخون، کشتار عظیمی از استاجلویان صورت گرفت.[۱][۲]

پانویسویرایش

  • محمد عباسی، اقتباس از نامنامه فردیناند یوستی، «فرهنگ نامهای ایرانی» ، چاپ سوم، تهران: انتشارات بنیاد، آذر ۱۳۵۷.

پیوند به بیرونویرایش