دیکتاتوری منور

دیکتاتوری منور یا دیکتاتوری روشنگری (انگلیسی: Enlightened despotism‎) به شکلی از حکومت اطلاق می‌شود که در قرن هجدهم به‌وجود آمد.از ویژگی‌های آن وجود دیکتاتور در راس هرم بود که هدفش ایجاد رفاه عمومی برای اتباع کشور بود تا منافع شخصی. سایر مشخصات این نوع دیکتاتوری عبارت بود از:اصلاح اداری، کاهش امتیازات فئودالی منجمله سرافرازی، ایجاد تولرانس دینی و توسعه اقتصادی.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش