ذراع ابوالنجا

ذراع ابوالنجا در مصر
ذراع ابوالنجا در مصر
ذراع ابوالنجا
ذراع ابوالنجا (مصر)

ذراع ابوالنجا گورستانی باستانی واقع در کرانه غربی رود نیل در شهر تبس، مصر، است. این گورستان درست در نزدیکی خلیج خشک که به دیر البحری راه دارد واقع شده.

این مکان به احتمال زیاد به عنوان گورستانی شاهانه برای شاهان دودمان هفدهم مصر انتخاب شده بوده و آرامگاه احتمالی آمنهوتپ یکم (گور ANB) از دودمان هجدهم در آن قرار دارد.

آرامگاه‌های نامدارویرایش

منابعویرایش