ذره جرم‌دار

اصطلاح ذره جرم‌دار در مورد ذراتی به کار می‌رود که جرم سکون حقیقی غیر صفر داشته باشند. بر پایه نسبیت خاص، سرعت آنها همواره از سرعت نور کمتر خواهد بود. [۱] واژه‌های هم معنی آن برادیون (برگرفته از کلمه یونانی βραδύς - برادیس، به معنی آهستهتاردیون یا ایتیون نیز گاهی به کار برده می‌شوند تا روی تفاوت آن با لوکسون (که با سرعت نور حرکت می کند) و نوع فرضی تاکیون [۲] (که سریعتر از نور حرکت می‌کند) تاکید شود.

نوشتارهای وابستهویرایش

  • منابعویرایش

    1. Folman, R.; Recami, E. (1995). "On the Phenomenology of Tachyon Radiation". arXiv:hep-th/9508166 [hep-th].
    2. Bilaniuk, O.-M.P.; Sudarshan, E.C.G. (1969). "Particles beyond the Light Barrier". Physics Today. 22 (5): 43–51. Bibcode:1969PhT....22e..43B. doi:10.1063/1.3035574.