رأی‌گریزی

رأی‌گریزی بی‌علاقگی مردم به شرکت در انتخابات است[۱] و معمولاً دلیل اصلی مشارکت پایین در انتخابات اختیاری و رأی خرکی در انتخابات اجباری محسوب می‌شود. اصطلاح مشابه انتخابات‌زدگی خود از دلایل رأی‌گریزی است که ناشی از خستگی مردم از شرکت در انتخابات به دلیل برگزاری مکرر انتخابات است.[۲]

منابعویرایش

  1. «رأی‌گریزی» [علوم سیاسی و روابط بین‌الملل] هم‌ارزِ «voter apathy»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. جواد میرشکاری، ویراستار. دفتر دهم. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۴۳-۳۴-۷ (ذیل سرواژهٔ رأی‌گریزی)
  2. «انتخابات‌زدگی» [علوم سیاسی و روابط بین‌الملل] هم‌ارزِ «voter fatigue»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. جواد میرشکاری، ویراستار. دفتر دهم. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۴۳-۳۴-۷ (ذیل سرواژهٔ انتخابات‌زدگی)