رئیس (عنوان شرکتی)

رئیس ارشدترین مدیر یک سازمان، شرکت، انجمن، باشگاه، اتحادیه کارگری، دانشگاه یا گروه تجاری است. در بسیاری از سازمان‌ها، ارشدترین مقام شرکتی است که مقامی بالاتر از معاونین دارد. ارتباط بین رئیس و مدیر عامل اجرایی، اغلب به ساختار سازمانی شرکت‌ها مرتبط می‌باشد.

رئیس (عنوان شرکتی)
نام حرفهرئیس
نوع
استخدام
زمینهٔ فعالیت
کسب‌وکار
مهارت‌هارهبری، دانش مالی
شغل‌های مرتبط
مدیر عامل اجرایی، معاون رئیس، مدیر عملیات، مدیر کل، رئیس هیئت مدیره

منابعویرایش