رابرت کمپین

نقاش هلندی

رابرت کمپین (زاده ۱۳۷۵ - درگذشته ۲۶ آوریل ۱۴۴۴) را هنرمندی می‌دانند که با نام استاد فلامل شناخته شده است. او به عنوان اولین استاد برجسته فلاندری و نقاش دوره اولیه نقاشی هلندی شناخته می‌شود.دهه‌ها بر سر این مطلب مناقشه بوده است.از دوره‌ای از زندگی کمپین مستنداتی وجود دارد.اماهیچ اثر قابل ارزیابی مربوط به او یافت نشده است،در حالی که مجموعه‌ای از کارها یافت شده است که به استاد فلامل مربوط می‌شود و فرض گرفته می‌شود منشا کارهای او باشد.

پرترهٔ یک زن، ۱۴۳۵ م.
نگارخانهٔ ملی لندن
پرترهٔ یک مرد، ۱۴۳۵ م.
نگارخانهٔ ملی لندن

نگارخانه ویرایش

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش