رابطهٔ متقارن[۱] (به انگلیسی: Symmetric relation) (وابستگی آینه سان) به رابطه‌ای دوتایی در یک مجموعه گفته می‌شود که مطابق آن اگر رابطه برای دو عنصر (به ترتیب) x و y از آن مجموعه برقرار باشد، آن‌گاه بتوان نتیجه گرفت که رابطه برای عناصر (به ترتیب )(برعکس قبل) y و x نیز برقرار است.[۲]

مثال ویرایش

اگر   و رابطهٔ دوتایی   به صورت   تعریف شود، آنگاه   یک رابطهٔ متقارن خواهد بود. ولی رابطهٔ   متقارن نیست زیرا با وجود اینکه  ، اما  .[۳]

جستارهای وابسته ویرایش

پانویس ویرایش

  1. «رابطهٔ متقارن» [ریاضی] هم‌ارزِ «symmetric relation»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. جواد میرشکاری، ویراستار. دفتر پنجم. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۷۵۳۱-۷۶-۴ (ذیل سرواژهٔ رابطهٔ متقارن)
  2. «رابطهٔ متقارن» [ریاضی] هم‌ارزِ «symmetric relation»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. جواد میرشکاری، ویراستار. دفتر پنجم. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۷۵۳۱-۷۶-۴ (ذیل سرواژهٔ رابطهٔ متقارن)
  3. Saleem, p. 5.

منابع ویرایش

  • Saleem, S.K. AIEEE Mathematics. Sura Books. ISBN 978-81-7254-292-4. Retrieved March 7, 2016.