رابطه همجنس‌گرایانه

رابطه دو شخص همجنس

یک رابطه همجنس‌گرایانه یک رابطه با شخصی از همان جنس است و می‌تواند شکل‌های مختلفی داشته باشد از رماتیک و جنسی, تا رابطه نزدیک غیرجنسی. این اصطلاح با همجنس‌گرایی گره خورده‌است. این روابط از نظر روانی برای همجنس‌گرایان معادل روابط دگرجنس‌گرایانه است.[۱]

این روابط فقط مستقیماً به معنی همجنس‌گرا بودن طرفین نیست. دوجنس‌گرایان, پان‌سکسوال‌ها, بی‌جنس‌گرایان و حتی بعضی از دگرجنس‌گرایان ممکن است درگیری اینگونه روابط شوند.

جستارهای وابسته

منابع

Wikipedia contributors, "Same-sex relationship," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Same-sex_relationship&oldid=555394936 (accessed May 20, 2013).

پیوند به بیرون