رادامانتوس (به یونانی: Ῥαδάμανθυς) در اسطوره‌های یونان، فرزند زئوس و ائوروپه است. وی برادر مینوس و سارپدن بود. به روایتی پیش از مینوس پادشاه کرت بود. قوانین بی‌نظیری در اداره کرت داشت که بعدها اسپارتیان از آن تقلید کردند. پس از مرگ داور اعمال مردگان شد.

اساطیر یونان باستان
رادامانتوس
یونانی: رادامانتوس
جنسیت: مذکر
پدر: زئوس
مادر: ائوروپه
وابستگان: برادر مینوس و سارپدن
موضوع‌های اساطیر یونان باستان

آ ا ب پ ت ج چ خ د ر ز ژ س
ش ف ک گ ل م ن و ه ی

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  • ویل دورانت (۱۳۷۸تاریخ تمدن، یونان باستان (جلد دوم)، ترجمهٔ امیرحسین آریان‌پور و دیگران، به کوشش سرویراستار، محمود مصاحب.، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، شابک ۹۶۴-۴۴۵-۰۰۱-۹