راسته (زیست‌شناسی)

(تغییرمسیر از راسته‌ها)
سطوح مختلف طبقه‌بندی علمی.حیاتدامنهفرمانروشاخهردهراستهخانوادهسردهگونه

Magnify-clip.png
سلسله مراتب هشت طبقه آرایه‌شناختی اصلی در طبقه‌بندی زیستی. یک رده از یک یا چند راسته تشکیل شده‌است. طبقه‌های میانی جزئی‌تر نشان داده نشده‌اند.

راسته[۱] (به لاتین: ordo) یک طبقه آرایه‌شناختی است که بالاتر از خانواده (در جانوران) یا تیره (در گیاهان) و پایین‌تر از رده جای دارد. یک طبقه بالاتر مجاور آن بالاراسته و یک طبقه پایین‌تر زیرراسته نام دارد.

همچنین به‌عنوان واحد آرایه‌شناختی، آرایه‌ای در آن طبقه است.

پسوند لاتین -i)formes) به معنی «سانان» برای نام علمی راسته‌های پرندگان و ماهیان به‌کار می‌رود ولی ممکن است این پسوند برای برخی پستانداران و بی‌مهرگان کمتر به کار رود.[۲]

دسته‌بندی‌هاویرایش

نام معنای پیشوند پسوند مثال ۱ مثال ۲
Magnorder = کلان‌راسته magnus: کلان، بزرگ، عظیم، مهم،
large, great, important
-ان شمال‌هوددان
Superorder = بالاراسته super: بالا -مانان غازماکیان‌مانان، هونیاسنجابک‌مانان پیراخزندگان
Grandorder = بزرگ‌راسته grand: بزرگ، large - هونیاکان
Mirorder = میرراسته mirus: میر، شگفت،
wonderful, strange
- نخستی‌ریختان
Order = راسته -سانان کبوترسانان، نخستی‌سانان پیش‌انجامه‌ریختان
Suborder = زیرراسته sub: زیر -سانیان کاکایی‌سانیان، گاوماهی‌سانیان
Infraorder = فروراسته infra: فرو -وارگان کلاغ‌وارگان، میمون‌وارگان، تشی‌آروارگان Hallucicrania
Parvorder = خردراسته parvus: خرد، کوچک، بی‌اهمیت -واریان راست‌بینی‌واریان

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

  1. واژهٔ مصوب فرهنگستان زبان و ادب پارسی، دفتر پنجم
  2. صدرزاده طباطبایی، محمدحسین (۱۳۸۵). کالبدشناسی مقایسه‌ای مهره‌داران. موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. ص. ۷۶۶. شابک ۹۶۴-۰۳-۴۴۷۵-۳.