راست‌شکم‌پایان

راست‌شکم‌پایان (نام علمی: Orthogastropoda) نام یک زیررده از رده شکم‌پایان است.

راست‌شکم‌پایان
راست‌شکم‌پایان، Orthogastropoda
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: چرخ‌زیان
شاخه: نرم‌تنان
رده: شکم‌پایان

منابع ویرایش