راسوی سیاه‌خط

گونه‌ای از راسو
راسوی سیاه‌خط
Mustela strigidorsa.gif
راسوی سیاه‌خط، Mustela strigidorsa
وضعیت حفاظت
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
تیره: راسویان
سرده: راسو (سرده)
گونه: M. strigidorsa
نام علمی
Mustela strigidorsa
Back-striped Weasel area.png

راسوی سیاه‌خط (نام علمی: Mustela strigidorsa) نام یک گونه از سرده راسو است.

منابع

پیوند به بیرون