راضیه سلطان

او در سال ۱۵۲۵ در استانبول کاخ توپقاپی چند ماه بعد از شاهزاده بايزيد به دنيا امد.او یک خواهر به نام مهر ماه سلطان دارد ولي با او ناتنی می باشد( مادر مهرماه سلطان خرم سلطان و مادر او سوگلی ناشناسی که در بعضی منابع نازنین خاتون ذکر شده ميباشد) او سر انجام در می ۱۶۰۲ پس از دوران بيماري دراستانبول در گذشت.

منابعویرایش