رامسس

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

رامسِس نام 11 فرعون دوره پادشاهی نوین در مصر باستان بود. معنای این نام در زبان مصر باستان «زائیده ایزد خورشید، رع» است.