راننده تاکسی (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

راننده تاکسی فیلمی از مارتین اسکورسیزی است. همچنین، ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: