راهنمای زبان‌های ایرانی

راهنمای زبان‌های ایرانی (به لاتین: Compendium Linguarum Iranicarum) با نام اختصاری CLI اثر ۱۷ زبان‌شناس برجسته به سرپرستی رودیگر اشمیت، به زبان‌های آلمانی، انگلیسی و فرانسوی نوشته شده و توسط ۴ نفر (زیر نظر حسن رضایی باغ‌بیدی) به فارسی برگردانیده شده است.

راهنمای زبان‌های ایرانی
Compendium Linguarum Iranicarum
جلد کتاب فارسی، قسمت اول
جلد روی قسمت اول ترجمه فارسی
نویسندهرودیگر اشمیت
مانفرد مایرهوفر
ورنر زوندرمان
هلموت هومباخ
ژان کلنز
نیکلاس سیمز ویلیامز
رونالد امریک
گرنوت ویندفور
ژیلبر لازار
پیر لکوک
جویس بلو
یوزف الفنباین
پرودز شروو
شارل کیفر
رولاند بیلمایر
جان پین
فریدریک توردارسن
برگردانندهآرمان بختیاری
عسکر بهرامی
حسن رضایی باغ‌بیدی
نگین صالحی‌نیا
ویراستاررودیگر اشمیت
ناشر
ناشر فارسی: انتشارات ققنوس
محل نشر
مکان ناشر فارسی: تهران
تاریخ نشر۱۹۸۹
تاریخ نشر فارسی: ۱۳۸۲
شابک۹۶۴-۳۱۱-۴۸۸-۰
موضوعزبان‌های ایرانی باستان، ایرانی میانه و ایرانی نو
زبانانگلیسی، فرانسوی، آلمانی/ ترجمه: فارسی

فصل‌هاویرایش

 1. مقدمه
  1. زبان‌های ایرانی: مفاهیم و اصطلاحات (رودیگر اشمیت)
  2. دوران پیش از تاریخ زبان‌های ایرانی؛ ایرانی آغازین (مانفرد مایرهوفر)
 2. دوره زبان‌های ایران باستان
  1. نگاهی گذرا به زبان‌های ایرانی باستان (رودیگر اشمیت)
  2. اوستایی (ژان کلنز)
  3. فارسی باستان (رودیگر اشمیت)
  4. دیگر گویش‌های ایرانی باستان (رودیگر اشمیت)
 3. ایرانی میانه
  1. زبان‌های ایرانی میانه در یک نگاه (رودیگر اشمیت)
  2. زبان‌های ایرانی میانه غربی (ورنر زوندرمان)
   1. پارتی (ورنر زوندرمان)
   2. فارسی میانه (ورنر زوندرمان)
   3. ایرانی میانه شرقی (نیکلاس سیمز ویلیامز)
   4. سغدی (نیکلاس سیمز ویلیامز)
   5. خوارزمی (هلموت هومباخ)
   6. خُتنی و تُمشُقی (رونالد ئی. امریک)
   7. دیگر گویش‌های ایرانی میانه شرقی
    1. بلخی (نیکلاس سیمز ویلیام)
    2. سرمتی، آلانی، آسی، اُستی باستان (رولاند بیلمایر)
 4. دوره ایرانی نو
  1. زبان‌های ایرانی نو: نگاهی گذرا (گرنوت ل. ویندفور)
  2. ایرانی نو غربی: (گرنوت ل. ویندفور)
  3. فارسی (ژیلبر لازار)
  4. گویش‌های ایرانی غربی (گرنوت ل. ویندفور)
   1. گویش‌های حاشیه خزر و گویش‌های شمال‌غرب ایران (پیر لُکوک)
   2. گویش‌های مرکزی ایران (پیر لُکوک)
   3. کردی (جویس بلو)
   4. گورانی و زازا (جویس بلو)
   5. گویش‌های جنوب‌غرب ایران (پیر لُکوک)
   6. بلوچی (یوزف اِلِفنباین)
   7. زبان‌های جنوب‌شرق ایران: لارستانی، کمرزاری، بشکردی (پرودز اُ. شروو)
  5. زبان‌های ایرانی نو شرقی (پرودز اُ. شروو)
   1. پشتو (پرودز اُ. شروو)
   2. بدغه و مونجی (پرودز اُ. شروو)
   3. زبان‌های پامیری (جان پِین)
   4. پراچی، ارموری و گروه زبان‌های ایرانی جنوب‌شرقی (شارل م. کیفر)
   5. آسی (فریدریک توردارسُن)
   6. یغنابی (رولاند بیلمایر)

منابعویرایش