راهنما:بایگانی صفحه بحث

در این نوشتار به روش‌های بایگانی صفحه‌ها (مانند صفحهٔ بحث) پرداخته می‌شود.

بایگانی کردنِ صفحهٔ بحث با Dexbot ویرایش

در این روش، رُباتِ دِکس‌بُت —در فواصلِ زمانیِ معینی که شما مشخص می‌کنید— صفحهٔ بحثِ شما را بایگانی می‌کند. اینکار را به یکی از دو روشِ زیر می‌توانید انجام دهید:

روشِ راه‌اندازیِ سریع ویرایش

این روش، بیشتر برای کسانی مناسب است که هنوز به اندازهٔ کافی به کُدنویسی در دانشنامه وارد نیستند. اگر مایلید به سرعت، بایگانیِ خودکارِ ساده‌ای برایِ صفحهٔ بحثِ خودتان راه‌اندازی کنید:

 1. در بالای بحثتان کُدِ {{جا:بس}} را وارد کنید و ذخیره نمایید.
 2. در این صفحه کُدِ {{جا:بس/ج}} را قرار دهید. این‌کار باعث می‌شود هر بخش از بحث‌تان به‌طور خودکار با ربات و به فاصله‌ی هر ۳۰ روز یکبار بایگانی شود. پس از آن، بایگانی‌کردنِ صفحاتِ بعدی و کم کردنِ حجمِ صفحهٔ بحث را بخوانید.

توجه داشته‌باشید {{جا:بس/ج}} تنها برای صفحاتِ بحثِ کاربری کار می‌کند.

روشِ معمول ویرایش

می‌توانید یک زیرصفحهٔ کاربری بسازید و پیوندِ همهٔ بایگانی‌ها را در آن قرار دهید و در صفحهٔ بحث اصلی‌تان فقط آن «بایگانی‌دانی» را به‌کار گیرید. با این روش و ازین‌پس، رُباتِ دِکس‌بُت فرایندِ تمیزکاری، انتقال و بایگانی‌کردنِ صفحهٔ بحثِ شما را انجام خواهد داد:

۱. در این صفحه کُدهای زیر را قرار داده و صفحه را ذخیره کنید:

 • توجه کنید که روبه‌رویِ مقدارِ root باید بحث کاربر:نامِ کاربریِ خودتان را بنویسید.
  • توضیح: مثلاً چنانچه کاربر:فلانی بخواهد روبه‌رویِ مقدارِ root نامِ بحث کاربر:نامِ کاربریِ خودش را بنویسد؛ باید به جایِ بحث کاربر:نامِ کاربریِ خودتان بنویسد:
   بحث کاربر:فلانی. چون نامِ کاربریِ او، «فلانی» است.


{{جعبه بایگانی
| خودکار = بله
| تاشو =yes
| تاشده =yes
| عنوان = بایگانیِ گفت‌وگوها
| پهنا =
| تصویر =
|link =
|root=بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما
|search= short
|ربات=Dexbot
|age= ۳۰
}}


۲. کُدهای زیر را در آغازِ صفحهٔ بحثِ اصلیِ خودتان افزوده کرده و ذخیره کنید:

 • توجه کنید که بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما را با نامِ کاربریِ خودتان جایگزین کنید.
 • توجه کنید که شماره‌ها باید به لاتین در صفحهٔ بحث‌تان ذخیره شوند. مثال: counter = 1 درست است و counter = ۱ درست نیست.
 • پارامترِ algo (در خطِ دهمِ کُدها) مدت‌زمانِ آغازِ بایگانی کردنِ صفحهٔ بحثِ شما را مشخص می‌کند. اگر مقدارِ آن برابر با algo = old(30d) باشد، رُبات مواردِ قدیمی‌تر از ۳۰ روز را بایگانی خواهد کرد. به‌جای ۳۰ هر عددی که بگذارید، بایگانی هم به همان فاصلهٔ زمانی انجام خواهد شد.
{{/بایگانی‌ها}}
{{کاربر:Dexbot/Archivebot
|archiveheader = {{بایگانی شده}}
|maxarchivesize = 100K
|counter = 1
|minthreadsleft = 0
|minthreadstoarchive = 1
|algo = old(30d)
|archive = بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما/بایگانی %(counter)s
}}
<!--------پیامهای جدید--------------->

۳. در پایانِ مرحلهٔ دوم و در وقتِ مناسب، رُبات صفحهٔ بحثِ شما را بایگانی کرده و پیوندِ آن را نیز در جعبهٔ بایگانی‌ها قرار خواهد داد. بایگانی‌کردنِ صفحهٔ اول به‌دستِ ربات ممکنست تا یکی دو روز هم به درازا بیانجامد. ضمناً توجه داشته باشید که نیازی به ساختِ صفحهٔ اوّلِ بایگانی و فشردنِ دکمهٔ بسازید (در داخلِ جعبه) هم ندارید. آن را ربات برایتان خواهد ساخت و مطالب را در آن قرار خواهد داد.

بایگانی‌کردنِ صفحاتِ بعدی ویرایش

برای بایگانی کردنِ صفحاتِ بعدی (از بایگانی ۱ به بعد) می‌توانید هرگاه حجمِ صفحه را مناسب برای بایگانی‌شدن دیدید، به بخشِ ویرایشِ صفحهٔ بحثِ خود بروید و شمارهٔ کانتر (Counter=1) را با 2 جایگزین کرده و ذخیره کنید. پس از مدتی، ربات صفحهٔ بحثِ جدیدتان را هم بایگانی خواهد کرد. به عبارت دیگر؛ شما باید Counter=1 را با Counter=2 جایگزین کرده و صفحه را ذخیره کنید.

کم کردنِ حجمِ صفحهٔ بحث ویرایش

اگر صفحهٔ بحث‌تان با وجودِ کارِ ربات، باز هم سنگین است، به این دلیل است که مقدارِ پارامترِ algo که پیش‌فرض بر روی ۳۰ مقداردهی شده، با حجمی که به‌طورِ روزانه به صفحهٔ بحث‌تان افزوده می‌شود، هماهنگ نیست و باید کمتر شود تا ربات، زودتر به صفحهٔ بحث‌تان سر بزند و مطالبِ بیشتری را بایگانی کند. برای اینکار به بخشِ ویرایشِ صفحهٔ بحث‌تان بروید و مقدارِ algo = old(30d) را به مثلاً algo = old(10d) یا algo = old(4d) تبدیل کنید. اگر algo = old(10d) را مقداردهی کردید، ازین‌پس ربات، تاپیک‌هایی که قدیمی‌تر از ۱۰ روز باشند را بایگانی خواهد کرد و از حجمِ صفحهٔ بحث خواهد کاست. اگر هم برای مثال، algo = old(4d) مقداردهی شد، ازین‌پس ربات، تاپیک‌هایی که قدیمی‌تر از ۴ روز باشند را بایگانی خواهد کرد. کاربرانی که صفحهٔ بحثِ پر رفت‌وآمدی دارند، بهتر است پارامترِ algo را با ۴ یا ۶ مقداردهی کنند.

راهنمای تغییرِ روشِ بایگانی از دستی به خودکار ویرایش

این بخشِ راهنما برای کاربرانی است که پیشتر صفحاتِ بحثِ خود را به روشِ سُنتی بایگانی کرده‌اند و ازین‌پس می‌خواهند به روشِ تازه (با Dexbot) اینکار را انجام دهند. فرض می‌کنیم که شما تا کنون ۳ صفحه از بحثِ خود را بایگانی کرده‌اید و با نشانیِ بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما/بایگانی ۱ تا بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما/بایگانی ۳ آنها را ذخیره کرده‌اید.

ساختِ صفحهٔ قالبِ اصلی اُلگو ویرایش

گزینشِ نامِ صفحه ویرایش

به نشانیِ بایگانی‌های خود دقت کنید و هرچه که پس از علامتِ / آمده‌است را در نظر بگیرید. مثلاً در همین مثال، /بایگانی در همه مشترک است و پس از آن نیز شمارهٔ صفحه قرار دارد. پس در اینجا فقط بایگانی مدّ نظرِ ما است و فعلاً کاری با شمارهٔ صفحات نداریم.

ساختِ صفحهٔ قالبِ اصلی اُلگو ویرایش

صفحه‌ای با عنوانِ بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما/بایگانی‌ها بسازید و الگویی مناسب با سلیقهٔ خود از صفحهٔ سفارشی‌سازی برگزیده و در صفحهٔ بایگانی‌ها ذخیره کنید.

 • توجه کنید که بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما را با نامِ کاربریِ خودتان جایگزین کنید.

تغییرات در صفحهٔ بحثِ اصلی ویرایش

در بالای صفحهٔ بحثِ اصلیِ خودتان، کُدهای زیر را افزوده کرده و ذخیره کنید:

{{/بایگانی‌ها}}
{{کاربر:Dexbot/Archivebot
|archiveheader = {{بایگانی شده}}
|maxarchivesize = 100K
|counter = 4
|minthreadsleft = 0
|minthreadstoarchive = 1
|algo = old(30d)
|archive = بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما/بایگانی %(counter)s
}}
<!--------پیامهای جدید--------------->

توضیحات ویرایش

از آنجا که فرض کردیم شما پیش ازین ۳ صفحهٔ بایگانی ساخته‌اید، پس بایگانی را از صفحهٔ چهارم باید انجام دهیم. به‌همین دلیل، مقدارِ پارامترِ counter را برابرِ ۴ قرار می‌دهیم تا صفحهٔ چهارم ساخته شود، یعنی: counter = 4.

 • توجه کنید که بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما را با نامِ کاربریِ خودتان جایگزین کنید.
 • توجه کنید که شماره‌ها باید به لاتین در صفحهٔ بحث‌تان ذخیره شوند. مثال: counter = 4 درست است و counter = ۴ درست نیست.
 • نشانیِ صفحهٔ بایگانی‌ها در خطِ اول را هم می‌توانید به این شکل {{/بایگانی‌ها}} و هم به این شکل: {{بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما/بایگانی‌ها}} قرار دهید. هردو یکسان هستند.
 • پارامترِ algo (در خطِ دهمِ کُدها) مدت‌زمانِ آغازِ بایگانی کردنِ صفحهٔ بحثِ شما را مشخص می‌کند. اگر مقدارِ آن برابر با algo = old(30d) باشد، رُبات مواردِ قدیمی‌تر از ۳۰ روز را بایگانی خواهد کرد. به‌جای ۳۰ هر عددی که بگذارید، بایگانی هم به همان فاصلهٔ زمانی انجام خواهد شد.
 • روبروی پارامترِ archive باید نامِ مشترکی که در بخشِ گزینشِ نامِ صفحه به آن اشاره شد را قرار دهید تا صفحاتِ جدید، به‌درستی آدرس‌دهی شوند. برای مثال: اگر نامِ مشترک در صفحاتتان بایگانی بود، باید روبروی پارامترِ archive و در بخشِ مربوط، بایگانی را بنویسید اما اگر مثلاً آرشیو بود باید آرشیو را بنویسید:
|archive = بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما/بایگانی %(counter)s

یا

|archive = بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما/آرشیو %(counter)s

پس از این تغییرات، کار پایان بافته‌است و رُباتِ Dexbot – که روزی یکبار رانده می‌شود – انتقال و ذخیرهٔ بایگانی را برایتان انجام خواهد داد که بسته به زمانِ انجامِ تغییرات، ممکنست تا یکروز هم به درازا بیانجامد.

روشِ قدیمی برای بایگانی با حفظ تاریخچه ویرایش

ساده‌ترین راه این است که مطالب دستی به یک زیرصفحه منتقل شوند؛ ولی مشکل آن این‌است که با جابه‌جایی دستی، تاریخچه جابه‌جا نمی‌شود. در زیر روشی برای بایگانی همراه با حفظ تاریخچه معرفی می‌شود.

 1. با دکمهٔ «انتقال»، صفحهٔ بحث را به زیرصفحهٔ مورد نظر انتقال دهید. نمونه بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما --> بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما/بایگانی ۱
 2. تگِ {{بایگانی شد}} را به ابتدای صفحهٔ بایگانی شده(بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما/بایگانی ۱) افزوده کرده و ذخیره کنید.
 3. به بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما بروید. سیستم به‌طور خودکار شما را به بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما/بایگانی ۱ هدایت می‌کند و این پیام را بالای صفحه نشان می‌دهد: «تغییر مسیر از بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما»
 4. در آن صفحه روی بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما (آن که در توضیح تغییر مسیر قرار دارد و نه دیگری) کلیک کنید. با این کار به صفحهٔ بحث اصلی می‌روید که محتویاتش چنین است: «#تغییرمسیر بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما/بایگانی ۱»
 5. محتویات صفحه را خالی کنید و پیوندی به بایگانی ایجاد کنید. نمونه:
بایگانی‌های گذشته:
[[بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما/بایگانی ۱]]
---------------------------
<!--------پیامهای جدید--------------->