راهنما:فهرست/فهرست راهنما


فهرست راهنمای ویکی‌پدیا

اینجا فهرست راهنمای توصیفی از صفحه‌های آموزشی، مشاوره‌ای و آموزندهٔ ویکی‌پدیا است. Ctrl+F یا +F را برای جستجوی موضوعات در این صفحه بفشارید. شما می‌توانید صفحه‌های راهنمای مرتبط با استفاده از «جعبهٔ جستجو» سمت چپ مرور کنید. ویکی‌پدیا همچنین معرفی مشارکت‌کننده‌های مشتاق دارد، و اگر نیاز به کمک تعاملی دارید درخواست کمک را برای اطلاعات بیشتر ببینید. برای تجربه در ویرایش، همه می‌توانند از صفحهٔ تمرین استفاده کنند.

اطلاعات عمومی

دربارهٔ ویکی‌پدیا

اطلاعات مشارکت‌کننده

سامانه‌های راهنمای تکمیلی

پرسش‌های بارها پرسیده‌شده

 • صفحهٔ اصلی پرسش‌های رایج - پرسش‌ها دربارهٔ استفاده و مشارکت.
  • مدیریت - به چند پرسش مرتبط با مدیرها پاسخ می‌دهد.
  • موضوع‌های مقاله - برای مقاله‌های مشخص چه کار کنیم.
  • رده‌ها - دربارهٔ استفاده از رده‌های ویکی‌پدیا.
  • مشارکت - پاسخ به پرسش‌هایی که معمولاً توسط مشارکت‌کننده‌ها پرسیده می‌شود.
  • حق تکثیر - چهار پرسش بسیار رایج دربارهٔ حق تکثیر.
  • ویرایش - پاسخ‌ها دربارهٔ رایج‌ترین پرسش‌ها دربارهٔ ویرایش.
  • دریافت - چگونگی دریافت و استفاده از محتوای ویکی‌پدیا.
  • آی‌آرسی (گفتگوی زنده) - دربارهٔ «اتاق‌های گفتگو» - گفتگوی بی‌درنگ.
  • سازمان‌ها - ویرایش بدون نمایش تضاد منافع.
  • مشکلات - برطرف‌کردن مشکلاتی که ممکن است هنگام مرور یا ویرایش با آنها روبرو شوید.
  • خواننده‌ها - نگرانی‌های نشانی‌ها و پرسش‌های خواننده‌ها را می‌تواند داشته‌باشد.
  • مدرسه‌ها - پرسش‌های معلم‌ها، کتاب‌دارها و مدیرها را ممکن است داشته‌باشد.
  • فنی - پاسخ‌های چند پرسش مرتبط با کارهای فنی.
  • (گوناگون) - پرسش‌هایی که در هیچ‌کدام از موارد بالا نمی‌گنجند.

مقدمه‌های سریع

 • مقدمهٔ اصلی - مرور سریع بر آنچه که در مورد ویکی‌پدیا است.
  • کاوش - یافتن راه‌تان در سراسر ویکی‌پدیا.
  • ویرایش - صفحه‌های اساسی در چگونگی مشارکت در ویکی‌پدیا.
 • تصاویر - مقدمه‌ای بر افزودن تصاویر به ویکی‌پدیا
 • شیوه‌نامه - مقدمه‌ای بر شیوه‌نامه برای مقاله‌ها
 • رسانه - چگونه پرونده‌های رسانه‌ای به ویکی‌پدیا اضافه کنید.
 • پیمایش - ویکی‌پدیا مکان بزرگی است.
 • سیاست‌ها - چگونه رهنمودها و سیاست‌ها را به کار ببرید.
 • راهنما:مقدمه‌ای بر ارجاع/۱ - چرا منابع بسیار مهم هستند.
 • جدول‌ها - چگونه و کجا جدول‌ها به کار می‌روند و چگونه آنها را بسازید.
 • صفحه‌های بحث - چگونه در ویکی‌پدیا ارتباط برقرار کنید.

خودآموزهای کوتاه

واحدهای آموزشی

Built-in tours

 • Help Guided tours - providing tooltip-like tours of the Wikipedia experience.
 • Wikipedia GettingStarted - feature, which provides a "getting started" page to newly registered Wikipedians. Immediately after creating an account, users see the page Special:GettingStarted, which invites them to try out editing by improving one of the pages presented.

راهنمای گم‌شده

 • The Missing Manual - comprehensive how-to guide (book) that explains everything about contributing for novice to expert editors.
 • Introduction - originally written in 2008 by John Broughto, the Manual has since been expanded and updated by many others.
Part I - Editing, Creating, and Maintaining Articles
 • First edit - explains what you see when you look at an article in Wikipedia's editing window and how to practice.
 • Sourcing - you will need to learn some technical matters.
 • Account setup & personal space - having an account actually protects your privacy better than editing anonymously.
 • Creating articles - get a much better sense of what articles in Wikipedia should be like.
 • Page history & reverting - as an editor you're likely to want to see what other editors do to articles you've edited.
 • Monitoring changes - experienced editors monitor articles they've edited.
 • Vandalism & spam - explains in detail what you, a Wikipedia editor, can do in terms of spotting and fixing vandalism and spam.
Part II - Collaborating with Other Editors
 • Communicating with others - you will need to know how to use the pages where editors interact and collaborate with each other.
 • WikiProjects - many editors at Wikipedia work together in groups, formal or informal.
 • Content disputes - if you find yourself involved in a content dispute...
 • Incivility - shows you helpful ways to respond to incivility and personal attacks directed against you or other editors.
 • Helping others - shows you all the places and ways you can lend other editors a hand.
Part III - Formatting and Illustrating Articles
 • Sections - shows you how to effectively use sections in an article.
 • Lists & tables - shows you how to create and edit both lists and tables.
 • Images - shows you how to place an image in an article, after you or someone else has uploaded it.
Part IV - Building a Stronger Encyclopedia
Part V - Customizing Wikipedia
 • Personal preferences - "My Preferences" is where you can change a number of settings that control how pages look and function.
 • JavaScript - you can customize Wikipedia in ways that make your editing easier with scripts.
Part VI - Appendices
 • Wikipedia Pages - when you're registered, and logged into Wikipedia, you'll see links in a number of places.
 • Reader’s guide - background on what Wikipedia is and how to get the most out.
 • Learning more - shows you the myriad places you can go, both inside and outside Wikipedia.

صفحه‌های راهنمای عمومی

صفحه‌های چگونه

چگونگی مشاهدهٔ تفاوت بین دو نگارش از یک صفحه را شرح می‌دهد.
کدنویسی (نشانه‌گذاری ویکی)

کمک‌های تعاملی (انجمن‌های راهنمایی)

پرسش‌ها دربارهٔ ویکی‌پدیا

Replying to help requests - contains guidelines for users who respond to questions about how to use or edit posed by other users.
 • Help desk - the "main page" for asking questions about how to use or edit Wikipedia.
 • ویکی‌پدیا:چای‌خانه - a "very friendly place" for new editors to become accustomed to and ask questions about editing.
 • Editor help - a "far less busy place" where editors will get comprehensive assistance about on going problems related to editing.

پرسش‌های دانش عمومی

Replying to general knowledge questions - contains guidelines for users who respond to general knowledge questions posed by other users.

Note: legal or medical responses are prohibited. See Wikipedia's Legal disclaimer and Medical disclaimer.

 • میزهای مرجع - you can ask questions about any topic at the specific pages listed below.
  • رایانش - to ask about computing, information technology, electronics, software and hardware.
  • سرگرمی - to ask about sports, popular culture, movies, music, video games, and TV shows.
  • علوم انسانی - to ask about history, politics, literature, religion, philosophy, law, finance, economics, art, and society.
  • ویکی‌پدیا:زبان و زبان‌شناسی - to ask about spelling, grammar, word etymology, language usage, and translations.
  • ریاضیات - to ask about mathematics, geometry, probability, and statistics.
  • علم - to ask about biology, chemistry, physics, medicine, geology, engineering and technology.
  • (گوناگون) - to ask about anything that is not listed above.

راهنمای مشخص و میانجی‌گری

اشکال‌های فنی

 • قهوه‌خانه - main directory divided into five boards by topic (as seen below), to discuss the technical issues, policies, and operations of Wikipedia.
  • سیاست - to discuss changes to existing and proposed policies.
  • پیشنهادها - to discuss new proposals that are not policy-related.
  • فنی - to discuss technical issues. For wiki software bug reports, use Bugzilla
  • ایده‌پردازی - to discuss ideas before proposing them to the community and attempt to find solutions to common issues.
  • (گوناگون) - to post messages that do not fit into any other categories listed above.

راه‌های دیگر برای دریافت کمک

 • Special services - a section on the Request departments page that lists the alternative ways of getting help as seen below.
  • Place {{Help me}} (including the curly brackets) "then your question" on your talk page, a volunteer will visit you there!
  • If you require personal administrator assistance in regards to blocking, deleting, protecting, personal harassment or legal threats you can place {{Admin help}} (including the curly brackets) "then your concerns" on your talk page, an administrator will visit you there!
  • Find and directly contact an actively editing user at Highly Active Users.
  • Adopt-a-User – is where you can find experienced Wikipedians that "adopt" new users and mentor them.
  • Join the #wikipedia-en-help IRC channel for real-time chat. New to آی‌آرسی? Click here to be connected instantly!
  • New editors can join the "Newcomer live chat" to connect with editors experienced assisting novice users.
  • Contact Wikipedia - is a page that describes how and where to contact Wikipedia directly for a variety of reasons.

استانداردها و توصیه‌های اجتماع

سیاست‌ها، رهنمودها و نوشتارهای مرتبط

صفحه‌های فهرست‌ها (فهرست‌های پیمایش/موضوع‌ها)

فهرست راهنما بر پایه موضوع

فهرست‌های گوناگون (فهرست‌های راهنما)

 • Abbreviations - فهرستی از کوته‌نوشت‌های به‌کاررفته در ویکی‌پدیا
 • Departments - فهرستی از همهٔ بخش‌های گوناگون ویکی‌پدیا
 • Editor's index - فهرستی از همهٔ صفحه‌های راهنما برای افرادی که صفحه‌ها را ویرایش می‌کنند.
 • Essays - فهرستی از صفحه‌ها که شامل توصیه یا نظرات از یک یا مشارکت‌کننده ویکی‌پدیا یا بیشتر.
 • پرسش‌های رایج - فهرستی از پرسش‌های رایج بر پایهٔ موضوع
 • واژه‌نامه - فهرستی از واژه‌ها (اصطلاح عامیانه) رایج استفاده‌شده توسط ویرایشگران.
 • رهنمودها - فهرستی توصیفی از رهنمودهای رسمی «ویکی‌پدیای فارسی»
 • شیوه‌نامه - a descriptive list of the pages which make up the Manual of Style.
 • Policies - a descriptive list of official policies for "English Wikipedia"
 • Quick directory - a small list of key pages with emphasis on interaction between members of the community.
 • میان‌برها - a list of abbreviated redirects and the pages they lead to.
 • نکته‌ها - a list of "tips" created by users at Tip of the day project.

بیشتر بخوانید (پیوند به بیرون)

Note - publications below may contain out of dated information or images.
 • Phoebe Ayers; Charles Matthews; Ben Yates (2008). How Wikipedia Works:. No Starch Press. ISBN 978-1-59327-176-3.
 • John Broughton (2008). Wikipedia Reader's Guide: The Missing Manual. O'Reilly Media, Inc. ISBN 978-0-596-55387-6.
 • John Broughton (2008). Wikipedia: The Missing Manual. O'Reilly Media, Inc. ISBN 978-0-596-55377-7.
 • Dan O'Sullivan (2009). Wikipedia: A New Community of Practice?. Ashgate Publishing, Ltd. ISBN 978-1-4094-8606-0.
 • Andrew Lih (2009). The Wikipedia revolution: how a bunch of nobodies created the world's greatest encyclopedia. Hyperion. ISBN 978-1-4013-0371-6.
 • Joseph Michael Reagle, Jr.; Lawrence Lessig (2010). Good Faith Collaboration: The Culture of Wikipedia. MIT Press. ISBN 978-0-262-01447-2.

پروژه‌های خواهر (پیوند به بیرون)

Help:Contents
on Wikibooks
Help:Contents
on Commons
Help:Contents
on Wikinews
Help:Contents
on Wikiquote
Help:Contents
on Wikisource
Help:Contents
on Wikiversity
Help:Contents
on Wiktionary
Help:Help
on Meta
Help:Contents
on MediaWiki.org