راهنما:مقدمه‌ای بر سیاست‌ها و رهنمودها/2

سیاست‌ها و رهنمودها
چرا وجود دارند

محتوا
قوانین برای نوشتن مقاله

رفتار
برخورد با دیگران

خلاصه
آنچه را که آموخته‌اید مرور کنید


ویکی‌پدیا یک دانشنامه ای است که به‌طور دائم و با دقت تلاش می‌کند. مقالات باید باشد. مقاله‌ها باید ویکی‌پدیا:دیدگاه بی‌طرف و ویکی‌پدیا:تأییدپذیری باشند و اطلاعات و نظرات ویکی‌پدیا:تحقیق دست اول ممنوع ودر ویکی‌پدیا:منابع معتبر باشند.